สรรพากร ยืนยัน ไม่มีการนำข้อมูล ผู้ลงทะเบียน  เราไม่ทิ้งกัน.com  มาตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

1932

สรรพากร ยืนยัน ไม่มีการนำข้อมูล ผู้ลงทะเบียน  เราไม่ทิ้งกัน.com  มาตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า“ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูล
ของผู้ลงทะเบียน  www.เราไม่ทิ้งกันcom. ไปใช้ในการตรวจย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้นไม่เป็นความจริง
ขอเรียนว่ากรมสรรพากร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนโดทั่วไปใต้สถานการณ์ที่ทุกคน
ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต  จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสCOVID – 19 ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้
กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรกรภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวน12 มาตรการ

โดยเฉพาะมาตรการเยียวยา ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เช่น  ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีจาก วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2563  มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี2563 สำหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับCOVID-19 เพื่อลดภาระภาษีและ เพิ่มขวัญกำลังใจ  และมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนาลังใ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15,000บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน25,000 บาท เป็นต้น”

 

กรมสรรพากร ขอยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนผ่าน  www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูก
นำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี  เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวลและขอส่งกำลังใจ ให้คนไทยทุกคน  ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19 ไปได้ด้วยดี

 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร  (RD Intelligence Center)
โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

สรรพากร แจง ไม่มีการนำข้อมูล ผู้ลงทะเบียน  เราไม่ทิ้งกัน.com  มาตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
สรรพากร ยืนยัน ไม่มีการนำข้อมูล ผู้ลงทะเบียน  เราไม่ทิ้งกัน.com  มาตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

 

ขอขอบคุณที่มา  กรมสรรพากร