สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck

12582
สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck
สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck

แจกฟรี ไฟล์สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck

สวัสดีค่ะ ครูอัพเดตดอทคอม ชี้เป้าวันนี้มีไฟล์ สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck มาแบ่งปันให้เพื่อนครูนำไปปรับแก้ไขใช้ในบริบทของคุณครูแต่ละท่านค่ะ

แบ่งปันโดย เพจ KruMint Prapaluck เข้าไปกดไลด์กดแชร์เพจกันได้นะคะ มีสื่อความรู้ดีๆเยอะแยะมากมายค่ะ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional
Learning Community : PLC ) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่ม “PLC Teaching
for the Critical Thinking” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จากความร่วมมือของครูประจำวิชา และเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการปฏิบัติด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ของครูผู้สอน
ในโรงเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปใช้เพื่อศึกษาเรียนรู้สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

กลุ่ม “PLC Teaching for the Critical Thinking”

ตัวอย่าง สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck

ไฟล์สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck
ไฟล์สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck

 

แบ่งปันโดย เพจ KruMint Prapaluck เข้าไปกดไลด์กดแชร์เพจกันได้นะคะ มีสื่อความรู้ดีๆเยอะแยะมากมายค่ะ

ไฟล์สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck
ไฟล์สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ สรุปกิจกรรม PLC ไฟล์แก้ไขได้ รวมปก แบ่งปันโดย KruMint Prapaluck เป็นอย่างสูงค่ะ