สรุปสาระสำคัญ และรวมไฟล์นำเสนอการอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563

4836
สรุปสาระสำคัญ และรวมไฟล์นำเสนอการอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563
สรุปสาระสำคัญ และรวมไฟล์นำเสนอการอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563


สรุปสาระสำคัญ และรวมไฟล์นำเสนอการอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563
สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยคุณครู สามารถ อ่านสรุปสาระสำคัญ และ ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์นำเสนอ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563 ได้จากบทความนี้เลยค่ะ

สรุปผลการประชุมผ่านทางไกลของ สพฐ. วันที่ 7 พ.ค. 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ
1. หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
2. หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน
3. ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)

ส่วนที่ 1) ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวโดยสรุป
โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง
1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ
2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ
3. สามารถผสมผสานได้
สุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้ พร้อมสอนได้จริง ตามบริบทพื้นที่ เน้นว่า “ส่วนกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น”
การประเมินผลระดับชาติยังมีการดำเนินการอยู่
ปฏิทินการจัดการศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปี 2563 เท่านั้น หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม
ทั้ง สพฐ. และ สพท. งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เน้นการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสำคัญ

ส่วนที่ 2) ท่านสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ.
มาตรการต่างๆของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกับการแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019
อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน
1. นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน แนวทางการบริหารจัดการให้โรงเรียนหารือกับท้องถิ่นในการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท
2. อาหารกลางวันแจ้งเป็นหนังสือราชการมาถึงโรงเรียนแล้ว

ส่วนที่ 3) ท่านรองวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.
ที่มาของการเรียนผ่านทางไกล “ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร”
การดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน DLTV ที่นักเรียนที่อยู่ที่บ้านสถานการณ์เปลี่ยนไปให้โรงเรียนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยในแนวทางการจัดการเรียนการสอนประถมศึกษา สอน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ
ครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ www.dltv.ac.th
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะเป็นการทดลอง “วิธีการจัดการสอนแบบใหม่ ๆ ให้โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบทางวิชาการ เพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนออนไลน์ไม่ได้แน่นอน นี่คือการทดลองที่ดี”

ส่วนที่ 4) นายกวินเกียรติ นนท์พละ
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเชิงระบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม
1. On Site
2. On Air
3. Online

ภารกิจของ ผอ.โรงเรียน ผอ.โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อน นอกเหนือความสามารถให้แจ้ง สพท. เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป
– บริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ
– บริหารจัดการภารกิจประจำวัน
– รายงานผลการดำเนินการทันทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 5) ดร.สุวิทย์ บึงบัว และ ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน
การสาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ท่านเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยเปิดคลิป VDO สาธิตการสอนออนไลน์ ของช่วงชั้นระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย และการประสานงานระหว่าง คุณครูและผู้ปกครอง โดยครูโทรสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนผ่านช่องทาง DLTV หรือเรียนออนไลน์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนติดตามความเรียบร้อยโดยการโทรสอบถามครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา

#ภารกิจของครู
– ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนตาม DLTV
– จัดทำใบงาน
– สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับ ผปค. ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
– นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน
สำรวจข้อมูลผู้ปกครอง ทาง สพฐ. จะจัดสรรกล่องรับสัญญาณไปให้ (เท่าที่จำเป็นและขาดแคลนจริง)

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก คุณครูชุติมาและคุณครูกฤติยา เพจครูกิ๊กจ้า :: กฤติยา พลหาญ