สรุปเนื้อหางานแถลงข่าว ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

2727

สรุปเนื้อหางานแถลงข่าว ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

สรุปเนื้อหางานแถลงข่าว ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”
สรุปเนื้อหางานแถลงข่าว ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

สรุปเนื้อหางานแถลงข่าว ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” จับมือ สธ. – มท.วางแนวทางฉีดวัคซีน Pfizer – SSS สร้างความมั่นใจ ประเมินอย่างใกล้ชิด ก่อนเปิดเทอม

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แถลง ‘เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า’ เบื้องต้นมีแนวทาง สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่

1.แผนฉีดวัคซีน Pfizer 2 เข็ม ให้แก่กลุ่มเด็ก 12 ปี จนถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด จะอนุโลมให้แก่กลุ่ม นร.ที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วันด้วย จะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ม. 1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ เทียบเท่าจะเริ่มฉีดในเดือน ต.ค.เป็นต้นไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัดก่อน ตั้งเป้าให้ นร.ทุกคน ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน

2.แผนโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) เป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำ เช่น รร.ศึกษาสงเคราะห์, รร.ราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม โดย ศธ.จะประสานกับ สธ. ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าโครงการว่าเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้

3. ผ่านการประเมินความพร้อมโดยต้องแจ้งความประสงค์ผ่านตันสังกัด มีการหารือร่วมกับผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดให้มีสถานแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน มีการติดตามประเมินผล โดยทีมตรวจการของ ศธ. สธ. รวมถึงมีการรายงานผล ผ่าน MOE COVID และ Thai stop covid plus

ขณะนี้ มีสถานศึกษาจำนวน 15,465 แห่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยใน 12 จังหวัด มีสถานศึกษา จำนวน 1,687 แห่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 45 อำเภอปลอดเชื้อ แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,305 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 111 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 21 แห่ง และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 250 แห่ง ทั้งนี้ ศธ. จะพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนตามบริบทที่เหมาะสม

แผนจัดสรรวัคซีเดือนตุลาคม จะให้สถานศึกษาส่งรายชื่อครู – บุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาด้วย พบครูได้รับวัคซีนแล้วกว่า 70%

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สรุปเนื้อหางานแถลงข่าว ศธ.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” จาก NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์