สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ส.ค. 2563

961
สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
เพิ่มเพื่อน

สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่13 ในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ถึง 31 ส.ค. 2563

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มี สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ส.ค. 2563  มาฝากดังนี้ครับ
สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ข้อ 1 จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด
ข้อ 2 เปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรม เพิ่มเติม
(1) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวิดีทัศน์
(2) สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม หรือเครื่องเล่นลักษณะเดียวกัน
(3) ให้ผู้ว่าราชการ กทม. และ จว.มีอำนาจพิจารณา สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา ฯลฯ เปิดดำเนินการ
ข้อ 3 กำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม
ข้อ 4 ให้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อรองรับการเดินทางของบุคคลที่จะเข้าราชอาณาจักร
ข้อ 5 การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค
ข้อ 6 การประสานงานอื่นๆ ให้หารือกับคณะกรรมการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันโรค
สรุป ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
สรุป ข้อกำหนดฯฉบับที่ 13 ในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 )
ที่มา    ศูนย์ข้อมูล COVID-19