สรุป ค่าสถิติพื้นฐาน ผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2564

891
สรุป ผลสอบ gat pat สอบ 2564 ดูผลสอบ gat pat ม.6-01-01
สรุป ผลสอบ gat pat สอบ 2564 ดูผลสอบ gat pat ม.6-01-01

สรุป ค่าสถิติพื้นฐาน ผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2564

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สพฐ. ผลสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2564  ซึ่งดำเนินการสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2564 เมื่อ วันที่  20-23  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  มาแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ

โดยวันนี้ 20  เมษายน 2564  สทศ. สพฐ. ได้  ประกาศ ผลสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2564   (อย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการ ประกาศ ผลสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2563

ตามกำหนดการประกาศ ผลสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2564 ของทาง สทศ. สพฐ. มีกำหนด ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถคลิก ดู ประกาศ ผลสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2564    และได้ สรุป ค่าสถิติพื้นฐาน ผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2564 ผ่านทางเพจ สทศ. ดังนี้ค่ะ

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

 

 

 

สรุป ผลสอบ gat pat สอบ 2564 ดูผลสอบ gat pat ม.6-01-03
สรุป ผลสอบ gat pat สอบ 2564 ดูผลสอบ gat pat ม.6-01-03

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน จำแนกตามรายวิชา

สรุป ผลสอบ gat pat สอบ 2564 ดูผลสอบ gat pat ม.6-01-02
สรุป ผลสอบ gat pat สอบ 2564 ดูผลสอบ gat pat ม.6-01-02

ดูประกาศ ผลสอบ GAT PAT ม.6 ปีการศึกษา 2564 ( สอบวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564 )

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของภาพและข้อมูล สรุป ค่าสถิติพื้นฐาน ผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2564  จาก เพจ สทศ. สพฐ.

สรุปสอบ GAT PAT ม.6,ประกาศ ผลสอบ gat pat, ผลสอบ gat 63 , ผลสอบ pat 63 , ผลสอบ gat 2563 , ผลสอบ pat 2563 , ประกาศ ผลสอบ GAT PAT ม.6 , ดูผลสอบ GAT PAT ม.6