สรุป ยอดเงิน การชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ( สรุป ยอดการจ่ายเงิน รายเดือน )

1908

สรุป ยอดเงิน การชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ( สรุป ยอดการจ่ายเงิน รายเดือน )

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบกันเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การสรุป ยอดเงิน การชำระ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของคุณครูที่มีการหักจ่ายให้กับทาง สกสค.เป็นประจำทุกเดือน โดยสรุปได้ดังนี้ครับ

ข้อมูลการชำระเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ปี 2562

เดือน ชพค. ชพส.
มกราคม 577.00 327.00
กุมภาพันธ์ 578.00 285.00
มีนาคม 662.00 315.00
เมษายน 575.00 279.00
พฤษภาคม 625.00 265.00
มิถุนายน 650.00 341.00
กรกฎาคม 696.00 331.00
สิงหาคม 492.00 263.00
กันยายน 602.00 337.00
ตุลาคม 614.00 335.00
พฤศจิกายน 590.00 308.00
ธันวาคม 653.00 352.00
รวม

7,314.00

3,738.00

จากตารางข้างบนคุณครูท่านใดที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. อย่างเดียวจะชำระเงินทั้งสิ้น 7,314 บาท

จากตารางข้างบนคุณครูท่านใดที่เป็นสมาชิก ช.พ.ส. อย่างเดียวจะชำระเงินทั้งสิ้น 3,738 บาท

จากตารางข้างบนคุณครูท่านใดที่เป็นสมาชิก ช.พ.ส. และ ช.พ.ค. จะชำระเงินทั้งสิ้น 7,314+3,738 = 11,052  บาท

ขอบคุณที่มาจาก : สกสค.