สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป ธกส. A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่

791

สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป ธกส. A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่

สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป ธกส. A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่ ฝาก 5 สิบ ลุ้น 5 ล้าน

advertisement

สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่
สลาก ธกส. สลาก ดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่

สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.เปิดขาย 17 พฤศจิกายน 2565 ซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชัน ธกส. A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร โดยลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานการฝาก ซึ่งจะบันทึกไว้ในอัลบัมภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตโนมัติและสามารถตรวจสอบรายการฝาก ข้อมูลหมายเลขสลากและประวัติการถูกรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน ธกส. A-Mobile Plus เพื่อซื้อสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. 

แอปพลิเคชัน ธกส. A-Mobile Plus เพื่อซื้อสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. แอนดรอย https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac&hl=th&gl=US&pli=1

advertisement

แอปพลิเคชัน ธกส. A-Mobile Plus เพื่อซื้อสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ios https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%98-%E0%B8%81-%E0%B8%AA-a-mobile/id1199267294?l=th

สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่
สลาก ธกส. สลาก ดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่

โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้ง ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด รางวัลละ 5,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด รางวัลละ 3,000 บาท รวม 59 รางวัล
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 180 รางวัล
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 600 รางวัล
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง รางวัลละ 400 บาท จำนวน 1,200 รางวัล
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง รางวัลละ 300 บาท จำนวน 6,000 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 25 บาท จำนวน 60,000 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 10 บาท จำนวน 600,000 รางวัล
นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ (เสี่ยงหมวด) ปีละ 1 ครั้ง (ออกรางวัลปีละ 2 รางวัล) ในเดือนธันวาคม 2565 และ เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลสูงสุด 16,917,000 บาท ทั้งหมด 668,042 รางวัล

advertisement

สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่
สลาก ธกส. สลาก ดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่