สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

1872

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องราวดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สวัสดิการข้าราชการ และประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการที่ได้รับ จะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามได้เลยครับ

สวัสดิการข้าราชการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมี สวัสดิการข้าราชการ และประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ

advertisement

สวัสดิการข้าราชการ และประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ สวัสดิการข้าราชการจากรัฐและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการจากรัฐ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการ
สวัสดิการข้าราชการ และประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ สวัสดิการข้าราชการจากรัฐและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการจากรัฐ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการ

สวัสดิการ

สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้


ประโยชน์เกื้อกูล

ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตืงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ได้แก่

advertisement


ข้อมูล : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.พ.