สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565

1546

สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565

สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565
สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565

สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565

สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เรียนรู้ทั้งปี ผ่านช่องทางออนไลน์ (zoom)

สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือโดยสแกน QR Code ตามภาพ

Link ใบสมัครหัวข้อสัมมนา
1. การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนะนำการส่งงานวิจัยเข้าประกวด IVSS และ IVSS success case https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDpmz3flY7ggEWPrLlNRIK-95SaSTEJ2LZ8zRyCG-otjLVcw/viewform

2. สัมภาษณ์คุณครูเบื้องหลังความสำเร็จในการประกวด SJWP และ GLOBE SRC https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qSGcaZCuGAT40X07s1LMx0oMAHoY2bR00HNe7070JDiFRg/viewform

3. การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง3 minute presentation tips/story telling
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdofxEWEocbLtablz-JOLj72EVV1B2mThdTqYdYvDuxwLu64Q/viewform

4. เทคนิคทำ poster และ power point วิชาการอย่างไรให้โดนใจกรรมการ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTh7UrRzO0V3a574ou4cRdr242_aKKOgV6_g5ZQz0WujQ_2Q/viewform

5.การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ยุง ร้ายกว่าเสือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs7_e9jhjoJCik8kLhGgMZbOONhLKEl2eil2x6qtCqF0gWKw/viewform

6.การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง Learn to search
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFKm2ABXnE1sVZG3WeukRDRn9i993qVj16LPjH1g5ynxZkA/viewform

7.การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาในท้องถิ่น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2G2yhNa7H3XoLH-Td2k5287Ec2CI0K_c2IPq6iKJXN_lhlQ/viewform

8. การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนะนำการทำงานวิจัย remote ด้วย globe visualize Data
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHc0sSN0ornQuO2ATcVx-akHwVTSldhx16sbNy6CGu96nD2A/viewform

9. รู้จักลม ฟ้า อากาศ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWIsbpS4Br0mqsX1F-JP3SsraNfLfTDbVAzC3ZrK4oaIu9dA/viewform

10.การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง งานวิจัยทางทะเล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8vOKYg1bDcx43kaU4X0PbXXEKAeZt1bhvrGGrrccKn5cvGQ/viewform

11. การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง เทคโนโลยีด้านน้ำ และSDG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0G6yV8XemBMfOhX9KQTFkQ8iEOB2yOAqLcL_yuwE8qMHLUQ/viewform

12. การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcJkPg_1oeJrIbigxSHWIe4pP4BtNei-I-xJTgqxctl2yVXw/viewform

สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565
สสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสสวท. ขอเชิญนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565 จาก  สสวท.