สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

2454

สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

สวัสดีครับครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวคราวดีๆมาฝากผู้ปกครอง และน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6  ครับ
ทาง สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

โดย นายชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อํานวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท.เปิดสมัครสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 ผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
วัด ความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้ การคิดอย่าง มีวิจารณญาณ และการสื่อสาร

ผู้เข้าสอบที่มีผลคะแนน อยู่ใน ลําดับที่ 1-200 จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร นักเรียน ที่จะสมัครรับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท เอก) สามารถนําผลคะแนนไปประกอบพิจารณาการรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2563 สมัครได้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดที่ http://dpst.ipst.ac.th
โทร 0-2392-4021 ต่อ 2308-2311 หรือ [email protected]

สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  สมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562
สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

 

ขอขอบคุณที่มา  พสวท.

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม