สสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

2033
สสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

สสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.เป็นครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Scratch หรือมีบ้างเล็กน้อย
2.เป็นครูที่มีความพร้อมที่จะอบรมได้ในวันอบรมที่ประกาศของแต่ละรุ่น(แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าอบรมครั้งต่อ ๆ ไป)

ระดับประถมศึกษา
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 21-22 ส.ค.64
รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 4-5 ก.ย.64
สมัครที่ https://bit.ly/3cK6zmE
สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ระดับมัธยมศึกษา
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 14-15 ส.ค.64
สมัครที่ https://bit.ly/3cFPjyT
สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 28 ก.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

สสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณสสวท.จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี! ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ จาก สสวท