สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

2008
สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ค. 2564

– รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.4-6) วันที่ 22-23 พ.ค. 2564

– รุ่นที่ 2 (ชั้น ม.1-3) วันที่ 29-30 พ.ค. 2564

คุณครูที่สนใจสามารถสแกน QR Code สมัครเข้าร่วมอบรมได้

สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สิ่งที่คุณครูจะได้รับ

– วุฒิบัตรจากกการอบรม

– วุฒิบัตรจากการเข้าร่วมกระบวนการ PLC

– ของที่ระลึกเมื่อร่วมกิจกรรม

หากท่านมีข้อสังสัยสามารถ Inbox สอบถามได้ที่ facebook : Patcharin Setteechaichana

สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
สสวท. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  Patcharin Setteechaichana