สสวท. ชวนครูวิทย์ผลงานชิงรางวัล โครงการ GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021

1160
สสวท ชวนประกวดชิงรางวัล 2564
สสวท ชวนประกวดชิงรางวัล 2564

สสวท. ชวนครูวิทย์ผลงานชิงรางวัล โครงการ GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021

สสวท. ชวนครูวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลงานประกวดชิงรางวัลโครงการ GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021 หมดเขตสิ้นเดือนนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ขอเชิญครูที่สอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบหรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ ของ GLOBE ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือนอกห้องเรียน ระดับประถมศึกษา หรือ ระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้นำสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติแรงบันดาลใจห่วงใยและมีทักษะความสามารถในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

สสวท ชวนประกวดชิงรางวัล
สสวท ชวนประกวดชิงรางวัล

ผู้สมัครต้องเป็นครูที่สอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบหรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ของ GLOBE ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือนอกห้องเรียน ระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา สามารถเลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ประเภทโดยต้องไม่เคยได้รับรางวัล GLOBE TSS ในประเภทที่สมัครเป็นระยะเวลา 1 ปี

รางวัลมี 3 ประเภท รวม 6 รางวัล ได้แก่ รางวัล GLOBE Young Scientist Inspiration รางวัล ESS Curriculum Implementation in School และ รางวัล Climate change learning – activities in school

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 9 สิงหาคม 2564 พิธีมอบรางวัล 10 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดการส่งผลงาน ใบสมัครและคู่มือการประกวดที่เฟซบุ๊กโครงการ GLOBE สสวท. https://www.facebook.com/globethailand2015

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สสวท. ชวนครูวิทย์ผลงานชิงรางวัล โครงการ GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021 จาก เพจ Globe Thailand