สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

798

สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (ECaP) ครั้งที่ 4 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (CSEd) หัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”
เพื่อให้ครู นักวิชาการและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

จัดงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมค่าอาหารและการเข้าร่วม workshop ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ รายละเอียดที่
http://K-9scied.ipst.ac.th
และ https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/2369172596452448

 

ขอบคุณข่าวจาก

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา