สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้

2260
สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้
สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้

สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประกายและให้แนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญครู นักเรียน และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ การทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์

ผ่านเฟซบุ๊ค Live และโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มี 2 หัวข้อ เวลา 9.00 น.- 12.00 น. หัวข้อ การทำงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์เรื่องเทคโนโลยี

โดย ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ การทำงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์เรื่องน้ำ โดย รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด และ QR Code ใบสมัครดูที่ Facebook GLOBE Thailand หรือคลิกที่ https://bit.ly/35CBBcN

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สอบถามที่ 0 2392 4021 ต่อ 1124 , 1128 หรือ [email protected]

 

สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้
สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้

 

สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้
สสวท. ชวนครูสมัครสัมมนาออนไลน์ “ทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เรื่อง เทคโนโลยี และ น้ำ หมดเขตรับสมัคร 22 พฤศจิกายนนี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก อีทีวีแม็ค

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/