สสวท. ชวนครูเติมพลังเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับ “วีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทย์” ฟรี ดีต่อใจ

1755
สสวท. ชวนครูเติมพลังเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับ “วีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทย์” ฟรี ดีต่อใจ
สสวท. ชวนครูเติมพลังเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับ “วีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทย์” ฟรี ดีต่อใจ

สสวท. ชวนครูเติมพลังเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับ “วีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทย์” ฟรี ดีต่อใจ

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ชวนครูเพิ่มพูนความรู้พัฒนาการสอน เสริมสร้างความเข้าใจให้นักเรียนกับ วีดิทัศน์ “ปฏิบัติการวิทย์” ที่รวมวีดิทัศน์ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แถมด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบ ส่งเสริมความคิด สนุกกับการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจไม่ต้องขมวดคิ้ว
ใช้ฟรี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา คลิกเลยที่คลังความรู้ Scimath
https://www.scimath.org/ipstscilab

พบกับตัวอย่างแนวทางที่เป็นตัวช่วยให้คุณครูเพิ่มความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ อาทิ กิจกรรมการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ตอนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศเกิดขึ้นได้อย่างไร สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร การใช้แผนที่ดาว ข้างขึ้นข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร ถั่วเต้นระบำ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำมีลักษณะอย่างไร ล้อและเพลาทำงานอย่างไร พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร การตรวจวัดความเป็นกรด-เบสของดินมีวิธีการอย่างไร น้ำบนโลกมีอยู่เท่าใด การใช้คำถามเพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นการคิดก่อนทำกิจกรรม กลุ่มดาวมีปรากฏการณ์การขึ้นและตกอย่างไร การหักเหของแสง ฯลฯ

สสวท. ชวนครูเติมพลังเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับ “วีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทย์” ฟรี ดีต่อใจ
สสวท. ชวนครูเติมพลังเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับ “วีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทย์” ฟรี ดีต่อใจ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.