สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

819

สสวท.รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

ตามโครงการครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ:

– มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี อย่างน้อย 5 ปี อายุไม่เกิน 50 ปี

– ปัจจุบันได้รับการมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

– ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติงานตามเป้าหมายโครงการของ สสวท.ได้

เปิดรับสมัครถึง 19 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://bit.ly/CoreTeacher

ที่มา : เพจ ศธ.360 องศา