สสวท. รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครได้ถึง 30 ตค.นี้

2028
สสวท. รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครได้ถึง 30 ตค.นี้
สสวท. รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครได้ถึง 30 ตค.นี้

สสวท. รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครได้ถึง 30 ตค.นี้

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครสอบ 2 วิชาคือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2563 จนถึงวันสอบ มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท

ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ได้จนถึง 30 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบรอบที่ 1 มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โดยสสวท.จะคัดไว้วิชาละประมาณ 100 คน โดยสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยจะประกาศรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยพิธีมอบเหรียญรางวัลจะมีในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 สอบถามที่ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพฯ 02392 4021 ต่อ 2202 – 2207 อีเมล [email protected] รายละเอียดที่เว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th

ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯจากการสอบรอบที่ 1 วิชาละประมาณ 1,000 คน สสวท.จะส่งสื่อเสริมการเรียนรู้ไปให้เพื่อศึกษานอกเวลาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือการส่งเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

สสวท. รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครได้ถึง 30 ตค.นี้
สสวท. รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครได้ถึง 30 ตค.นี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก สสวท.