สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์

2613
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์

สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์

สสวท. โดย ฝ่าย GLOBE ขอเชิญ ครู นักเรียน ผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “การทำงานวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์” เพื่อติดอาวุธทางปัญญา ในรูปแบบออนไลน์

ท่านสามารถเลือกส่งใบสมัครตามหัวข้อที่ท่านสนใจผ่านการสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผ่าน google form รับจำนวนจำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากคู่มือ รายละเอียดการจัดสัมมนา

📍📍ปล. หากโรงเรียนสนใจจะเข้าร่วมสัมมนาแบบ group โดยใช้ 1 จอคอมพิวเตอร์เปิดให้นักเรียนรับฟังทั้งห้อง สามารถติดต่อมายัง ฝ่าย GLOBE โดยตรงผ่านทาง email: [email protected]

สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์ สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์ สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์

 

สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์

 

สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์
สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และ ข้อมูล สสวท. เชิญครู นักเรียน ร่วมสัมมนาออนไลน์ การทำงานวิจัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์ จาก สสวท. ค่ะ