Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สสวท.เชิญคุณครู ป.1-ม.6 ทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ (24 เม.ย. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยครับ ด้วย สสวท. เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับครูทุกสังกัด โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้

เพิ่มเพื่อน

มัธยมศึกษาตอนปลาย >> 28 – 30 เม.ย. 2561

Advertisement

มัธยมศึกษาตอนต้น >> 5 – 7 พ.ค. 2561

ประถมศึกษาตอนปลาย >> 19 – 21 พ.ค. 2561

Advertisement

ประถมศึกษาตอนต้น >> 26 – 28 พ.ค. 2561

โดยมีรายละเอียด ในการสมัครเข้าร่วมดังนี้

ถ้าสมัครไม่ได้โปรดอย่าสมัครซ้ำเด็ดขาดมิฉะนั้นข้อมูลจะซ้ำ และ admin จะลบออกโดยไม่แจ้งให้ทราบนะคะ ดังนั้นหากมีปัญหาการลงทะเบียนทุกๆเรื่อง  โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  [email protected]  โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

 >> คำถามที่พบบ่อย Click อ่านได้ที่นี่ <<   

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดจำ USERNAME และ PASSWORD ของท่าน เพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบระหว่างวันที่อบรม

————————————

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561
 • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

ศูนย์การอบรม

 •  ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง   เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น ห้ามลงข้ามสังกัด
 • รายชื่อศูนย์ที่เปิดอบรม  ดาวน์โหลด
 • กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
 •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

หากมีปัญหาการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  [email protected]  โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

 >> คำถามที่พบบ่อย Click <<   

 

สมัครเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมัครเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สมัครเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอบคุณที่มาจาก : สสวท.

You might also like