สสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม

3433
สสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม
สสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม

สสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม

สถานการณ์จะเป็นแบบไหน ครูไทยใจต้องพร้อมเสมอ

สสวท. ชวนครูวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี เตรียมพร้อมการสอนต้อนรับเปิดเทอม #ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ป.1 – ม.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์ คลังความรู้ SciMath >> https://www.scimath.org/teacherguide

วิธีสมัครสมาชิก คลังความรู้ SciMath เพื่อดาวน์โหลดคู่มือครูฟรี >> https://youtu.be/WZx5hREPqiU

#คู่มือครู #วิทยาศาสตร์ #คณิตศาสตร์ #เทคโนโลยี #วิทยาการคำนวณ #SciMath #ebook #เตรียมสอน

สสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม
สสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสสวท.เชิญชวน ดาวน์โหลดคู่มือครู เตรียมพร้อมสอนต้อนรับเปิดเทอม จาก IPST Thailand