สสวท เปิดตัว นิตยสารฉบับดิจิทัล คลังความรู้ ข้อมูล น่าอ่านมาก

1205
สสวท เปิดตัว นิตยสารฉบับดิจิทัล คลังความรู้ ข้อมูล น่าอ่านมาก
สสวท เปิดตัว นิตยสารฉบับดิจิทัล คลังความรู้ ข้อมูล น่าอ่านมาก

สสวท เปิดตัว นิตยสารฉบับดิจิทัล คลังความรู้ ข้อมูล น่าอ่านมาก

สสวท เปิดตัว นิตยสารฉบับดิจิทัล คลังความรู้ ข้อมูล น่าอ่านมาก นิตยสาร สสวท. ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  ฉบับดิจิทัลเปิดตัวแล้ว >>https://emagazine.ipst.ac.th/228

เรื่องในฉบับนี้ 
สู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา สสวท. นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/3/#zoom=z

ปาท่องโก๋…กับการใช้ความรู้เคมีในการแก้ปัญหา
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/11/#zoom=z
สัมผัสประสบการณ์ในนิทรรศการกาล-อวกาศเสมือนจริง (Space and Time Virtual Exhibition) จากอุปกรณ์ออนไลน์ใกล้ตัว
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/16/#zoom=z

สูตรคูณ… ท่อง… ไม่ท่อง
👉 https://emagazine.ipst.ac.th/228/21/#zoom=z
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระยะไกลด้วย GeoGebra Classroom
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/25/#zoom=z
ประยุกต์แนวทางการแก้ปัญหาของโพลยาเพื่อพัฒนาการเขียนทางคณิตศาสตร์
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/30/#zoom=z

การออกแบบเพื่อมวลชน Universal Design
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/36/#zoom=z

การประเมินการเรียนรู้ที่ควบคู่กับการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นให้นักเรียน
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/41/#zoom=z
เล่นเพื่อเรียนรู้กับกิจกรรมแหล่งที่อยู่และวัฏจักรชีวิตของยุง
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/46/#zoom=z
ครองแครงกะทิสด : ใบกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบ STEM
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/52/#zoom=z

เว็บช่วยสอน
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/54/#zoom=z
ข่าว-สสวท
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/55/#zoom=z
QUIZ
>https://emagazine.ipst.ac.th/228/58/#zoom=z

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสสวท เปิดตัว นิตยสารฉบับดิจิทัล คลังความรู้ ข้อมูล น่าอ่านมาก จาก สสวท