สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

4530
สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป
สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุณครูสามารถทบทวนหลักสูตร C4T ได้ โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 4 ช่วงชั้น จำนวน 150 คลิป ดังนี้

ป.ต้น ▶️ https://bit.ly/3iQ0iGS
ป.ปลาย ▶️ https://bit.ly/2FEk1LD
ม.ต้น ▶️ https://bit.ly/3hQ4DZg
ม.ปลาย ▶️ https://bit.ly/2Ei2uYH

สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป
สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

 

คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch สำหรับครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก สสวท.

#สสวท #ยกระดับคุณภาพการศึกษา #ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา #ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม #C4T #Coding# วิทยาการคำนวณ