สสวท. และ พสวท. เปิดรับสมัคร “การสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

2610
ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนม.ต้น ที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนม.ต้น ที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์

สสวท. และ พสวท. เปิดรับสมัคร “การสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

————————————————
– ยื่นสมัครคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท.
– ยื่นสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง
– ชิงเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
————————————————

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาการรับสมัคร
1 ตุลาคม 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่สอบ
26 ธันวาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่

https://sml63m3.ipst.ac.th

ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนม.ต้น ที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนม.ต้น ที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.