สสวท. ให้ดาวน์โหลดฟรี ! อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่ 

6530
สสวท.  คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สสวท. คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สสวท. ให้ดาวน์โหลดฟรี ! อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่  

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจ  มาฝากเช่นเคยครับ  เป็นเอกสาร  อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่   ที่ทาง สสวท. เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีครับ

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครู  ดาวน์โหลดฟรี  อีบุ๊คส์ คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับมือเปิดเทอมใหม่  ได้เลย มีครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษา
ปีที 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ คลังความรู้  scimath

โดยมีท่านสามารถเลือกปประเภทหนังสือ เช่น  คู่มือครู  หนังสือเรียน   คู่มือการใช้หลักสูตร  เป็นต้น
และในเนื้อหาวิทยาศาตร์  ก็สามารถเลือก   ตามสาระ ที่สนใจ  เช่น ฟิสิกส์   เคมี  ชีวะ  ดาราศาสตร์   เทคโนโลยี

ลิงก์ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    https://www.scimath.org/ebooks

สสวท.  คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สสวท. คู่มือครู  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

ที่มา  สสวท.