สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

593

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น
“ครูฝึก”
ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด
ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี
ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพา
ผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้
(Independent)และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้
คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี

กดไลค์เพื่อติดตามเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
หรือ
มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ

3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้