วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

Advertisement

ข่าวดี กทม.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 หรือ สอบครูผู้ช่วยกทม 2566 แล้วสอบครูผู้ช่วยกทม 2566 สอบครูผู้ช่วย กทม 2565 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท 0 302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้สํานักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554ดังนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป

สอบครูผู้ช่วยกทม 2566 สอบครูผู้ช่วย กทม 2565 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

Advertisement

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วยกทม.2566 สอบครูผู้ช่วย กทม 2565 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 สอบครูผู้ช่วย2566 ครูผู้ช่วย66 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 18 วิชาเอก รายละเอียดที่นี่

Advertisement

มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments