วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกสอบครสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

Advertisement

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

Advertisement

 เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 (ผังที่นั่งสอบ)  เรียงตามกลุ่มวิชาสอบ 75 กลุ่มวิชา ดังนี้

*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบในบางจังหวัด จึงโปรดตรวจสอบสนามสอบของตนเองอีกครั้งหนึ่ง***

กลุ่มวิชา เอกสาร
101 : ภาษาไทย คลิกที่นี่
102 : ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
103 : สังคม คลิกที่นี่
104 : คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
105 : พลศึกษา คลิกที่นี่
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่
107 : เคมี คลิกที่นี่
108 : ชีววิทยา คลิกที่นี่
109 : ฟิสิกส์ คลิกที่นี่
110 : กฎหมาย คลิกที่นี่
201 : ช่างยนต์ คลิกที่นี่
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต คลิกที่นี่
203 : ช่างเชื่อมโลหะ คลิกที่นี่
204 : ช่างพิมพ์ คลิกที่นี่
205 : ช่างต่อเรือ คลิกที่นี่
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม คลิกที่นี่
208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม คลิกที่นี่
209 : เมคคาทรอนิกส์ คลิกที่นี่
210 : ปิโตรเคมี คลิกที่นี่
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา คลิกที่นี่
212 : ช่างสำรวจ คลิกที่นี่
213 : อุตสาหกรรมยาง คลิกที่นี่
214 : สถาปัตยกรรม คลิกที่นี่
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
217 : ช่างอากาศยาน คลิกที่นี่
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คลิกที่นี่
219 : เทคนิคกายอุปกรณ์ คลิกที่นี่
220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม คลิกที่นี่
221 : เทคนิคพลังงาน คลิกที่นี่
222 : ตัวถังและสีรถยนต์ คลิกที่นี่
301 : การบัญชี คลิกที่นี่
302 : การเลขานุการ คลิกที่นี่
303 : การเงินและการธนาคาร คลิกที่นี่
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่
305 : การตลาด คลิกที่นี่
306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล คลิกที่นี่
308 : การประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
309 : การจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่
310 : ภาษาจีน คลิกที่นี่
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม คลิกที่นี่
402 : ปฐพีวิทยา คลิกที่นี่
403 : อารักขาพืช คลิกที่นี่
404 : เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่
406 : ช่างกลเกษตร คลิกที่นี่
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คลิกที่นี่
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ คลิกที่นี่
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คลิกที่นี่
410 : แปรรูปสัตว์น้ำ คลิกที่นี่
503 : เครื่องประดับอัญมณี คลิกที่นี่
506 : ศิลปการดนตรี คลิกที่นี่
507 : วิจิตรศิลป์ คลิกที่นี่
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก คลิกที่นี่
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ คลิกที่นี่
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย คลิกที่นี่
601 : อาหารและโภชนาการ คลิกที่นี่
602 : อุตสาหกรรมอาหาร คลิกที่นี่
603 : คหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิกที่นี่
605 : เสริมสวย คลิกที่นี่
701 : การท่องเที่ยว คลิกที่นี่
702 : การโรงแรม คลิกที่นี่
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง คลิกที่นี่
901 : ยานยนต์สมัยใหม่ คลิกที่นี่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คลิกที่นี่
903 : การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลิกที่นี่
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ คลิกที่นี่
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คลิกที่นี่
906 : หุ่นยนต์ คลิกที่นี่
907 : การบินและโลจิสติกส์ คลิกที่นี่
908 : เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ คลิกที่นี่
909 : อุตสาหกรรมดิจิตอล คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ : การพิมพ์ใบสมัครสอบ สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครได้ ที่ http://vec.jobthaigov.com/VEC/VEC.Register.Web/1 หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ สสวท.ขอเชิญครูสมัครอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments