วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTสอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกี่ฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก และโรงเรียนกีฬาที่บรรจุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิซาเอก และโรงเรียนกีฬาที่ บรรจุปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
(2) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญตรี หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5ปี
(4) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบครูผู้ช่วยกทม 2566 สอบครูผู้ช่วย กทม 2565 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 สอบครูผู้ช่วย2566 ครูผู้ช่วย66 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ปี 2566 18 วิชาเอก รายละเอียดที่นี่

Advertisement

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments