สอบท้องถิ่น 2564 ประกาศวันสอบและสถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น 2564

2477
สอบท้องถิ่น 2564 วันสอบท้องถิ่น 2564
สอบท้องถิ่น 2564 วันสอบท้องถิ่น 2564

สอบท้องถิ่น 2564 ประกาศวันสอบและสถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น 2564

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 

สอบท้องถิ่น 2564-page-001

กำหนนดวัน เวลาและสถานที่สอบ 
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้
เวลา 09.00-11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข

ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารัยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

เรื่องน่าอ่าน >> 11 ข้อควรรู้ ในการสมัครสอบ ท้องถิ่น ปี 2564 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สอบท้องถิ่น 2564_01-page-002
สอบท้องถิ่น 2564_01-page-002
สอบท้องถิ่น 2564_01-page-003
สอบท้องถิ่น 2564_01-page-003
สอบท้องถิ่น 256401-page-004
สอบท้องถิ่น 256401-page-004

เรื่องน่าอ่าน >> สมัคร สอบท้องถิ่น 2564 ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ไปยื่นในวันสอบ อ่านที่นี่

สอบท้องถิ่น 256401-page-005
สอบท้องถิ่น 256401-page-005

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน คลิกที่นี่

สอบท้องถิ่น 2564 อยากสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 2564 ต้องอ่านอะไรบ้าง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล สอบท้องถิ่น 2564 ประกาศวันสอบและสถานที่สอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น 2564 จากเว็บไซต์สอบท้องถิ่น 2564