สอบท้องถิ่น 65 ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

1924

สอบท้องถิ่น 65 ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

สอบท้องถิ่น 65 ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

สอบท้องถิ่น 65 ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี
สอบท้องถิ่น65 ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี

สอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา เปิดสอบท้องถิ่น เพิ่มเติม 2565 วันไหน เมื่อไหร่ เช็กได้ที่นี่

เมื่อเร็วๆนี้ ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ได้เปิดเผยข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เกี่ยวกับกับ การสอบท้องถิ่น 2565 หรือ สอบท้องถิ่น 65 ซึ่งรายงานผลการประชุม กสถ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเรียกบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสอบท้องถิ่น ปี 2565

ทั้งนี้ จากรายงานการประชุม มีหลายตำแหน่งที่มีการเรียกบรรจุจนหมดบัญชี และตำแหน่งที่ยังว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบ โดยมีตำแหน่งที่เรียกหมดบัญชีแล้ว ซึ่งจะต้องรอมติที่ประชุมดำเนินการเปิดสอบเพิ่มเติมในการสอบท้องถิ่น ปี 65 ดังนี้

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เช็กที่นี่! สอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา เปิดสอบท้องถิ่น เพิ่มเติม 2565 วันไหน เมื่อไหร่ เช็กได้ที่นี่

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

5. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

6. ตำแหน่งนายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

7. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

10. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

11. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

12. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

13. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล

14. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและแนะแนว

15. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม

16. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

17. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์

18. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย

19. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล

20. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา

21. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน

22. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

23. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งที่ว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบในรอบที่ผ่านมา และตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หากรวมตำแหน่งที่ยังว่าง รวมทั้งสิ้น 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา โดยแบ่งได้ดังนี้

1. เปิดสอบท้องถิ่นในตำแหน่งข้าราชการ ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 111 อัตรา

2. เปิดสอบท้องถิ่นในตำแหน่ง ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 988 อัตรา

3. เปิดสอบท้องถิ่นในตำแหน่ง ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ตำแหน่ง 709 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจอยากสมัครสอบท้องถิ่น 65 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัด สอบท้องถิ่น 65 เพิ่มเติมว่า อาจจะมีการเปิดสอบเพิ่มเติมในตำแหน่งอื่นๆที่ขาดแคลน หรือ ตำแหน่งที่มีการร้องขอเข้ามา หรือ เป็นตำแหน่งที่เปิดสอบในรอบที่ผ่านมาและหมดบัญชี ในเดือนหรือสองเดือน ก่อนที่จะมีการประกาศสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบใหม่ 

*สำหรับหลักสูตรการสอบท้องถิ่น 65 อาจจะใช้หลักสูตรการสอบเดิมในการสอบครั้งนี้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64 วันที่ 10 ม.ค. 2565 วันประกาศผลสอบ ท้องถิ่น 2564 ได้ที่นี่

อย่างไรก็ดีครูอัพเดตดอทคอมจะมานำเสนอข้อมูลอีกครั้งถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2565 ว่าจะมีการจัดสอบท้องถิ่น2565 วันไหน เมื่อไหร่ คาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวการสอบท้องถิ่นอีกครั้งครับ