วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข้อสอบอื่นๆสอบธรรมศึกษา 2565 กำหนดการสอบธรรมศึกษา 2565 วันสอบธรรมสนามหลวง 2565 สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

สอบธรรมศึกษา 2565 กำหนดการสอบธรรมศึกษา 2565 วันสอบธรรมสนามหลวง 2565 สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

Advertisement

สอบธรรมศึกษา 2565 กำหนดการสอบธรรมศึกษา 2565 วันสอบธรรมสนามหลวง 2565 สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการ สอบธรรมศึกษา 2565 สอบธรรมสนามหลวง สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อัปโหลดไฟล์ข้อมูลสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 1 ก.ค. – 30 ต.ค. 2565

กำหนดการสอบธรรมศึกษา 2565 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อสอบธรรมศึกษา พร้อมเฉลย ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ทดลองทำข้อสอบธรรมศึกษา วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ออนไลน์ คลิกที่นี่

สอบธรรมศึกษา 2565 กำหนดการสอบธรรมศึกษา 2565 วันสอบธรรมสนามหลวง 2565 สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Advertisement

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ดําเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้เป็นไปตามขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 9 ช่วงชั้น ปีพุทธศักราช 2564 และประกาศให้สถานศึกษาพระปริยัติธรรมจัดการเรียนการ สอนธรรมศึกษาตามขอบข่ายดังกล่าวซึ่งผ่านการประเมินจากผู้แทนนักเรียน ข้าราชการ และ นักวิชาการแล้ว โดยมีรายละเอียดในการประกาศใช้ ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2565 ใช้ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีพุทธศักราช 2564 ในธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และใช้ขอบข่าย ปีพุทธศักราช 2561 ในธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอกทุกระดับ
2. ปีการศึกษา 2566 ใช้ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ปีพุทธศักราช 2564 ในธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และใช้ขอบข่าย ปีพุทธศักราช 2561 ในธรรมศึกษาชั้นเอกทุก ระดับ
3. ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ใช้ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปีพุทธศักราช 2564 ในธรรมศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

หลักสูตรธรรมศึกษา  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2654) ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่

หลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2654) ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

หลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2654) ระดับอุดมศึกษา คลิกที่นี่

กำหนดการ สอบธรรมศึกษา 2565 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

กระทู้ธรรม ชั้นตรี โท เอก การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ควรเขียนอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับประถมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 15 สุภาษิต วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments