วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกสอบผอ. รอง.ผอ.สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

Advertisement

สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัตเลือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.. แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบผอ. รองผอ.รร. ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายละเอียด
การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบแล้ว

สอบผอ. รองผอ.รร.  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงส่งรายละเอียดการดำเนินการตังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินการคัดเลือก ให้จัดส่งประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการตัดเลือก ทุกครั้งที่มีการประกาศ
พร้อมแบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัตเลือก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

Advertisement

สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.

สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.

สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.

รายละเอียด

Advertisement

>>> ว 1592-แจ้ง ศธจ

>>> 1593-แจ้ง สศศ

>>> ว 1594-แจ้ง สพท

>>> แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments