ตอบข้อสงสัย สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครที่ต้องสอบบ้าง ทำไมต้องได้ระดับ B1 

3355
สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู
สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู

สืบเนื่องจากข่าวเมื่อวาน (23 ตุลาคม 2562) ที่ออกมาและเป็นที่สนใจของคุณครูทั้งหลายว่า  การสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านระดับ B1

  ครูหลายท่านและว่าที่คุณครูหลายท่านก็มีคำถามและสงสัยมามากมายว่า “ใครบ้างที่ต้องสอบ” “และการต่อใบอนุญาตต้องสอบหรือไม่”  วันนี้ ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม มีข้อมูล มาไขข้อสงสัยกัน  ไปดูกันเลย

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก คุณ

ณภัค ถิรกุลยศมาดี

24 ตุลาคม 2562

คำถาม : การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครต้องสอบ?

เพิ่มเพื่อน

คำตอบ : นิสิต/นักศึกษา ในหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง(ยกเว้นหลักสูตรผู้บริหาร) ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม : ปีการศึกษา 2562 นับยังไงคะ/ครับ?…หนู/ผม จะจบปี 2562 ต้องสอบไหมคะ/ครับ ….แล้วปีอื่นที่ไม่ 2562ละคะ/ครับ ต้องสอบไหมคะ/ครับ?

คำตอบ : นับที่วันแรกเริ่มเข้าเรียนเป็นปีการศึกษาเริ่มต้น ไม่ใช่ปีที่จบ และนับจากปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ก็คือ ปี 2563 64 65 66 ฯลฯ ก็สอบรับฯ ต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม : ทำไมต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ B1 ต่ำกว่านั้นไม่ได้หรือคะ/ครับ หนู/ผม ไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษนะคะ/ครับ?

คำตอบ : สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ ข้อที่ ๓. ภาษาและวัฒนธรรม ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
(๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
(๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

และ B1 เป็นแค่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานที่ผู้จะเป็นครูควรมี  ทั้งนี้ที่ผ่านมา ภาษาอังกฤษ ของประเทศเรายังไม่เข้มแข็ง และโดยเฉพาะในผู้เป็นครูยังไม่เข้มแข็ง แต่ยุคใหม่ พัฒนาใหม่ อนาคตใหม่ พลเมืองของชาติควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะสื่อสารกับคนทั่วโลก และครูยุคใหม่ต้องเข้มแข็งในภาษา  ซึ่งหลักสูตรทางการศึกษาสอนให้ผู้จะเป็นครูเข้าใจในความจำเป็นของการมีภาษาอังกฤษ ดังนั้น บัณฑิตครูย่อมฝึกฝนและค้นคว้า ฝึกฝน ในภาษาอังกฤษ มั่นใจว่าบัณฑิตครูผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 แน่นอน  วิชาชีพครูในอนาคตจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาในวันนี้  ผู้พัฒนาตนเอง ย่อมผ่านได้แน่นอน

ขอเพิ่มเติมนะคะ 

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ไม่ได้สอบค่ะ  (แต่ก็ไม่แน่นะคะในอนาคตอาจมีสอบ^^)  ฉะนั้นครูเราก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งด้านภาษา ทุกวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โลกเราเปลี่ยนไปทุกวัน มีความรู้ติดตัวไว้ไม่เสียหายค่ะ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กคุณ ณภัค ถิรกุลยศมาดี