Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สอศ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 38 ค.(2)

Advertisement

  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ
    ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สอศ.

Advertisement

Advertisement

You might also like