วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสอศ. รับโอนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

สอศ. รับโอนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

Advertisement

สอศ. รับโอนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาดํารงตําแหน่ง ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 15 อัตรา

หากผู้ประสงค์จะขอโอน สามารถยื่นความจํานง และหลักฐานด้วยตนเอง หรือจัดส่งกับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1 สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่ 319 ถนนราชดําเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 020265555 ต่อ 1408 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ และถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ ต้นทางประทับ รับจดหมาย ของผู้ประสงค์ยื่นแบบขอโอน

 

Advertisement

สอศ. รับโอนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

สอศ. รับโอนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

ดาวน์โหลดประกาศและคำร้องขอโอนได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การกําหนดชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments