Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สอศ.เตรียมประกาศสอบ รองผอ.สถานศึกษา พ.ค.นี้ เผยอนุมัติ ย้ายครู แล้ว 81 ราย

Advertisement

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)มีมติให้ สอศ.ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)14 อัตรา ได้แก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส่วนกลาง 4 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ภาคใต้ 2 อัตรา ภาคกลาง 2 อัตรา และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา รับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561

เพิ่มเพื่อน

 

Advertisement

 

ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้สอศ.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. 169 อัตรา แบ่งเป็น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 159 อัตรา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 อัตรา รับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561

Advertisement

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบให้ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ครั้งที่ 1 รวม 85 ราย แบ่งเป็นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 81 ราย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 4 ราย

ทั้งนี้การย้ายเพื่อเป็นการทดแทนอัตรากำลัง จากการลาออก การเกษียณอายุราชการ และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการย้ายตามความประสงค์ของข้าราชการครู รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

 

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 29 เมษายน 2561 – 17:10 น.

You might also like