สัปดาห์นี้ได้ข้อสรุปอาชีวะแต่งตัว

1854

สอศ.นักคณะทำงานชี้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ควรแต่งเครื่องแบบเหมือนกันหมด
หรือไม่แต่งเครื่องแบบเลย คาดได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้

advertisement

วันนี้ (6 ก.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า
ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
มาพิจารณาเรื่องเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และให้เกิดความปลอดภัยในการมาเรียนนั้น
ในสัปดาห์นี้คณะทำงานร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศในทุกประเภทวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพาณิชยกรรม เป็นต้น มาพิจารณากันว่าตามระเบียบ
ศธ. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ที่มีการกำหนดเครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนชาย หญิง
และเปิดช่องให้คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้นั้น
ควรเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดหรือชุดไปรเวท คือไม่มีเครื่องแบบ
และควรใช้ร่วมกันเฉพาะวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
หรือใช้เหมือนกันหมดทั่วประเทศ
รวมถึงเครื่องแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ซึ่งไม่มีระเบียบกำหนดไว้นั้น ก็สามารถกำหนดแนวปฏิบัติใช้ร่วมกันได้

advertisement

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหานักเรียน
นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ที่ผ่านมาพบว่า
โครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา หรือ พรีอาชีวศึกษา
ที่นำเด็กที่จะเข้าเรียนสายอาชีพชั้นปวช.ปีที่ 1 มาเข้าค่ายร่วมกัน
พบว่าป้องกันปัญหาได้ และในปีงบประมาณ 2559
เป็นปีแรกที่มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ
2559 ถึง 44 ล้านบาท โดยจะขยายการจัดพรีอาชีวะไปทุกภูมิภาค ทั้งในกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ ที่เคยมีเด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาท.“

advertisement

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/332879