อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

3751

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

Advertisement

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน โดยการเข้าร่วม กิจกรรมบรรยาย ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนและผู้สนใจ ได้เข้ารับฟังการบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้สนใจ ทุกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมฟรี ตามความสนใจ ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ พร้อมรับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

Advertisement

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
2. เลือกหัวข้อตามความสนใจและเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ QR Code เข้าห้อง Open Chat ผ่านระบบไลน์
3. รับ Link เข้าห้องประชุมแต่ละสัปดาห์ผ่านห้อง Open Chat
4. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
5. หลังจบกิจกรรมบรรยายในแต่ละหัวข้อ จะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ เกียรติบัตรออนไลน์
6. ผู้เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ หมายเหตุ ผู้เข้าร่วม 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้หลายหัวข้อตามความสนใจ

จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/