สั่งคุมเข้มสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษรอบ 2

667

“การุณ” ฮึ่มถ้าผิดพลาดเขตต้องรับผิดชอบ อัตราว่าง 4,000 แห่ชิงเพียบ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 ใน 225 เขตพื้นที่ และ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง จำนวน 3,986 อัตรา แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต ในเขตพื้นที่ปกติ 2,152 อัตรา และเขตพัฒนาพิเศษ 112 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต เขตพื้นที่ปกติ 1,559 อัตรา และเขตพัฒนาพิเศษ 19 อัตรา และ สศศ.เขตพื้นที่ปกติ 123 อัตรา และเขตพัฒนาพิเศษ 17 อัตรา จากการรับสมัครระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย.พบว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20,340 ราย แต่ถูกตัดสิทธิ์ 223 ราย เพราะสมัครสอบมากกว่าหนึ่งแห่งจึงเหลือผู้สมัคร 20,117 ราย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า วันที่ 28 พ.ย.นี้จะมีการสอบ ภาค ก.ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 100 คะแนน และภาค ข.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน และวันที่ 29 พ.ย. ภาค ค.สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน โดยจะประกาศผลผู้สอบผ่านได้คะแนนเกินร้อยละ 60 วันที่ 4 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ สพฐ.ให้อำนาจคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่ฯเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือก ซึ่งมีเขตพื้นที่ฯ 140 เขตดำเนินการออกข้อสอบเอง ที่เหลือ 85 เขตมอบให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกข้อสอบและ 1 เขตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายออกข้อสอบ ทั้งนี้ ได้กำชับให้เขตพื้นที่ฯ ตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการออกข้อสอบ การจัดส่งข้อสอบอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดเขตพื้นที่ฯต้องรับผิดชอบ

นายการุณกล่าวด้วยว่า สำหรับกลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 2,943 ราย สังคมศึกษา 2,780 ราย วิทยาศาสตร์ 1,987 ราย พลศึกษา 1,764 ราย และปฐมวัย 1,600 ราย และเขตพื้นที่ฯที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด ได้แก่ สศศ. จำนวน 614 ราย สพม.2 จำนวน 401 ราย สพม.6 จำนวน 388 ราย สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 383 ราย สพม.1 จำนวน 350 ราย สพม.28 จำนวน 339 ราย.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ