สั่งทบทวนแจ้งความโกงสกสค.

373

    รมว.ศธ.รับจะกลับไปทบทวนการแจ้งความเอาผิดคดีทุจริต สกสค.ใหม่ หลัง
สตง.ทักท้วงดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องไม่ครบ โดยสั่งฝ่ายกฎหมายนำข้อมูล
สตง.และ คตร.มาศึกษาอีกครั้ง ลั่นใครผิดฟันไม่เลี้ยงแน่
เผยยังไม่ทราบใครหนีออกนอกประเทศ แต่ถ้าศาลยังไม่ตัดสิน
แบบนี้เรียกว่ากินปูนร้อนท้องหรือไม่

    กรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
จะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกฯ ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ดำเนินการตามที่คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่เสนอให้ดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงกับผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้สำนัก
งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ซื้อตั๋วสัญญากับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด โดย
ศธ.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์ ตาไชย อดีตเลขาฯ สกสค. และนายเกษม
กลั่นยิ่ง
อดีตประธานคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตาม
โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและยักยอกทรัพย์
และแจ้งความกับกรรมการบริหารบริษัท บิลเลี่ยนฯ
ข้อหาให้การสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ตราประทับหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้
ประทับหรือหมายไว้ในการปลอบแปลงตั๋วสัญญา

และมีรายงานข่าวว่า อดีตกรรมการ สกสค.ที่ถูกดำเนินคดี 1
รายอาจหลบหนีออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าว
และจะนำเรื่องนี้กลับมาดูด้วยตนเองว่ามีการแจ้งความผิดหรือไม่
ยอมรับว่าการดำเนินการที่ผ่านมามีความล่าช้า
แต่ถ้าใครทำผิดจะไม่มีการละเว้น ทั้งนี้
การแจ้งความเอาผิดกับใครจะต้องดูให้ดี
เพราะคนที่ถูกกล่าวหาจะได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เล็กๆ
ที่ต้องทำตามคำสั่ง ถ้าไม่เซ็นย่อมอยู่ไม่ได้
แต่ถ้าเซ็นไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ถือเป็นบทเรียนว่า
อย่าไปทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง

“เรื่องนี้ผมจะนำข้อมูลมาดูด้วยตัวเอง ว่ามีการแจ้งความถูกต้องหรือไม่
ฝ่ายกฎหมายของ สกสค.เองก็ต้องกลับไปดูให้ดี ว่าที่ถูก ที่ควร
ควรจะเป็นอย่างไร โดยนำข้อมูลทั้งของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) มาดู
เพราะถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ ศธ.
ตอนนี้ตัวผมเองรู้สึกว่าเรื่องนี้ดำเนินการช้า
และกำลังจ้องบางคนที่กำลังดึงเกม ส่วนจะทำอะไรนั้นคงตอบไม่ได้”
รมว.ศธ.กล่าว และว่า ส่วนที่มีรายงานข่าวว่าอดีตคณะกรรมการ
สกสค.ที่ถูกดำเนินคดี 1 รายหลบหนีออกนอกประเทศนั้น ตนยังไม่ทราบ

“ศาลยังไม่ตัดสิน ถ้าหนีออกนอกประเทศ
แบบนี้เรียกว่ากินปูนร้อนท้องหรือไม่ ไม่แน่ใจ ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไป
แต่ถ้าหลบไปอยู่ในประเทศที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนผู้ร้ายข้ามแดนก็ต้องว่ากัน
ตามกฎหมาย” รมว.ศธ.กล่าว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ทนายความของนายสมมาตร์ มีศิลป์
อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. จะใช้สิทธิ์ทางศาล
ขอความเป็นธรรมกรณีที่คณะกรรมการ สกสค. มีมติยกเลิกสัญญาจ้างนายสมมาตร์นั้น
ถือเป็นสิทธิตามขั้นตอน
ซึ่งเดิมนายสมมาตร์ได้ท้วงติงว่าช่วงเวลาการประเมินไม่เหมาะสม
เพราะผ่านการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 แต่คณะกรรมการ สกสค.ได้พิจารณา
โดยยึดตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
สรุปว่าการทำงานไม่ผ่านการประเมินตามเงื่อนไขสัญญา
และในสัญญาจ้างก็ไม่ได้ระบุช่วงเวลาการประเมินไว้ จึงมีมติดังกล่าวออกมา.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์