Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

Advertisement

สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา
เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ  มาฝากครับ  เป็น สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส  วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  ซึ่งตรงกับวัน  พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม  2563 โดยมี
เนื้อหาดังนี้ครับ..

 

Advertisement

Advertisement

สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
สารวันครู  สารจากนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

 

ขอขอบคุณที่มา   คุรุสภา

You might also like