สารวันเด็ก สาร จาก นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

2272
สารวันเด็ก
สารวันเด็ก

 

ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ  กิจกรรมอีกกิจกรรมที่เด็กๆตื่นเต้นที่สุดเลย นั่นก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเอง   วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี  ซึ่งปีนี้ตรงกันวันเสารที่  11  มกราคม  2563  โรงเรียนส่วนมากก็จะจัดกันในวันที่  10  มกราคม  เพื่อให้วันเสาร์เด็กๆได้ไปเที่ยวกับผู้ปกครองนั่นเอง  

สารวันเด็ก
สารวันเด็ก

 

ที่มาจาก  อีทีวีแม็ค