สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร

1350

สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร

สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร
สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร

การสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. มีได้ 2 กรณี คือ การออกจากราชการ และ เสียชีวิต โดยสาเหตุการออกจากราชการที่จะถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิก กบข. แล้ว ได้แก่ เกษียณอายุราชการ สูงอายุ ทุพพลภาพ ทดแทน ลาออกจากราชการ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ออกรับเบี้ยหวัด โอนไปหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชาการตาม พ.ร.บ. กบข. เสียชีวิต

อ่านเงื่อนไขผลตอบแทนคลิกที่นี่ https:bit.ly/3GhXA9u

ทั้งนี้ สมาชิกไม่สามารถลาออกจาก กบข. ในขณะที่ยังรับราชการอยู่ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 44 ... กบข. .. 2539 กำหนด

คลิกที่นี่ชมวิดีโอเกี่ยวกับ สิทธิ์และผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก กบข.

สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร
สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร
สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร
สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล สาเหตุใดบ้างจะสิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และได้รับผลประโยชน์อย่างไร จากเพจ กบข.