ด่วนที่สุด!! สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. 2562

2497

ด่วนที่สุด!! สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. 2562

สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. 2563
สำนักงบฯ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่!!

หนังสือด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 427.54 KB

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน.pdf

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 1.10 MB

วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 1.80 MB

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ62ไปพลางก่อน.pdf

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 760.51 KB

form_กระทรวง.xlsm

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 25.47 KB

form_สงป301.xlsm

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 54.29 KB

form_สงป302.xlsm

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 47.65 KB

form_สงป302-123.xlsm

ดาวน์โหลดขนาดไฟล์ : 112.36 KB
ขอบคุณที่มา : สำนักงบประมาณ
อ่านเรื่องราวเพิมเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม