วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา

Advertisement

สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ มีจำนวน 10 กลุ่มวิชา
1) ภาษาไทย
2) ภาษาอังกฤษ
3) คณิตศาสตร์
4) สังคม
5) พลศึกษา
6) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7) เคมี
8.) ชีววิทยา
9) ฟิสิกส์
10) กฎหมาย

กลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ในวันสมัคร มีจำนวน 66 กลุ่มวิชา

Advertisement

1) ช่างยนต์
2) ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
3) ช่างเชื่อมโลหะ
4) ช่างพิมพ์
5) ช่างต่อเรือ
6) ช่างไฟฟ้ากำลัง
7) ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
8.) ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
9) เมคคาทรอนิกส์
10) ปิโตรเคมี
11) ช่างก่อสร้างและโยธา
12) ช่างสำรวจ
13) อุตสาหกรรมยาง
14) สถาปัตยกรรม
15) เทคนิคคอมพิวเตอร์
16) เทคนิคแว่นตาและเลนส์
17) ช่างอากาศยาน
18) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
19) เทคนิคกายอุปกรณ์
20) เทคโนโลยีปิโตรเลียม
21) เทคนิคพลังงาน
22) ตัวถังและสีรถยนต์
23) การบัญชี
24) การเลขานุการ
25) การเงินและการธนาคาร
26) การจัดการทั่วไปและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
27) การตลาด
28) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
29) ธุรกิจสถานพยาบาล
30) การประชาสัมพันธ์
31) การจัดการโลจิสติกส์
32) ภาษาจีน
33) คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
34) พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
35) ปฐพีวิทยา
36) อารักขาพืช
37) เกษตรศาสตร์
38) ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
39) ช่างกลเกษตร
40) เทคโนโลยีภูมิทัศน์
41) สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์
42) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
43) แปรรูปสัตว์น้ำ
44) เครื่องประดับอัญมณี
45) ศิลปการดนตรี
46) วิจิตรศิลป์
47) คอมพิวเตอร์กราฟิก
48) เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ
49) การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย
50) อาหารและโภชนาการ
51) อุตสาหกรรมอาหาร
52) คหกรรมศาสตร์
53) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
54) เสริมสวย
55) การท่องเที่ยว
56) การโรงแรม
57) เทคโนโลยีสิ่งทอ/ เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง
58) ยานยนต์สมัยใหม่
59) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
60) การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
61) การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
62) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
63) หุ่นยนต์
64) การบินและโลจิสติกส์
65) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
66) อุตสาหกรรมดิจิตอล

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร ไฟล์ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments