สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ชะลอการลงทะเบียน DPA ของสถานศึกษาไว้ก่อน

1023

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ชะลอการลงทะเบียน DPA ของสถานศึกษาไว้ก่อน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ชะลอการลงทะเบียน DPA ของสถานศึกษาไว้ก่อน เนื่องจากรัฐภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ซึ่งจะต้องโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลจาก กศจ. ไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงกระทบต่อโครงสร้างของระบบ DPA ที่ออกแบบไว้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องชะลอการลงทะเบียนของสถานศึกษาไว้ก่อน

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ชะลอการลงทะเบียน DPA ของสถานศึกษาไว้ก่อน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ชะลอการลงทะเบียน DPA ของสถานศึกษาไว้ก่อน
เพิ่มเพื่อน

โดยขณะนี้จะเปิดระบบให้ สพท. / สำนักงาน กศน.จังหวัด /ศธจ. / ส่วนราชการ ลงทะเบียนก่อน และหลังจาก ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 21 กันยายน 2565 แล้วจึงจะเปิดให้สถานศึกษาลงทะเบียนในระบบ DPA ต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

สำนักงาน ก.ค.ศ.
16 กันยายน 2565

ขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ รมว.ศธ. ยืนยันเดินหน้าเกณฑ์ PA เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะ ตุลาคม นี้