สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดประกวดคลิปวีดีโอ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

1143
จัดประกวดคลิปวีดีโอ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
จัดประกวดคลิปวีดีโอ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดประกวดคลิปวีดีโอ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดการประกวดคลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ/อายุ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลย จำนวน 3 คลิปผลงาน เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”
ความยาวไม่เกิน 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรม และตราสัญลักษณ์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามารถส่งผลงานทั้งในนามบุคคล หรือทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำหรับคลิปที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลย อันดับที่ 1 รับรางวัล 5,000 บาท อันดับ 2 รับรางวัล 3,000 บาท และอันดับ 3 รับรางวัล 2,000 บาท

หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางศรีสมร ศรีวิชา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เลขที่ 477 หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทร. 0 4281 0601 หรือ 09 2249 4215(ในวันเวลาราชการ)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดประกวดคลิปวีดีโอ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดประกวดคลิปวีดีโอ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก อีทีวีแม็ค