สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน อบรมออนไลน์ “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”

5459
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน อบรมออนไลน์ “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน อบรมออนไลน์ “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน อบรมออนไลน์ “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม” (มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอทุกท่านเช่นเคย โดยเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้วเรียนอบรมในหลักสูตรดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน อบรมออนไลน์“รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”
หลักสูตรที่เปิดการอบรมออนไลน์ คือ
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 3 ระดับ
2. หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร : การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
3. หลักสูตรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4. หลักสูตรแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. หลักสูตรสำหรับครูปฐมวัย (มีให้เลือกหลายวิชา)
6. หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมฯ (โรงเรียนสุจริต)
และอื่นๆ อีกมากมาย

คลิกที่นี่ เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์
https://sites.google.com/esdc.go.th/esdc-onlinekpt1/home

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ภาพตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดการอบรมออนไลน์

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน  อบรมออนไลน์  “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”(มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน
อบรมออนไลน์
“รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”(มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน  อบรมออนไลน์  “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”(มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน
อบรมออนไลน์
“รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”(มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน  อบรมออนไลน์  “รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”(มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเชิญทุกท่าน
อบรมออนไลน์
“รับวุฒิบัตรฟรี มีทะเบียนคุม”(มีหลายหลักสูตร ดาวน์โหลดวุฒิบัตรหน้าเว็บไซต์)